Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Karol\Desktop\strona\image002.jpg

 

 

Matura z matematyki:

 

Arkusze maturalne- CKE

 

Arkusze maturalne- inne źródła

 

Informator maturalny

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych

 

Tablice maturalne

 

Podstawa programowa z matematyki

 

Generator arkuszy

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórki dla maturzystów

 

Program "Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2017 roku"

 

W roku szkolnym 2016/2017 podobnie jak w poprzednim  roku uczniowie klasy 3 liceum biorą udział w  programie  "Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2017 roku"  organizowanym przez PCEN w Rzeszowie.  Program jest formą „rozwijającej się próbnej matury”. Powtórki materiału rozłożone są na trzy etapy. Przed rozpoczęciem każdego etapu udostępniony zostaje  uczniom zestaw zadań, który pomaga w opanowaniu przypadających na dany etap umiejętności.  Zestawy te  mają charakter jedynie przykładowy.

Pierwszy etap zakończy się 90 minutowym testem, który zostanie przeprowadzony
2 grudnia 2016 r., drugi ze sprawdzianów trwać będzie 120 minut i  zostanie przeprowadzony 2 lutego 2017 r., czas trwania trzeciego etapu będzie równy długości matury (170 minut)  i odbędzie się 22 marca 2017 roku. Każdy kolejny sprawdzian zawierać będzie również umiejętności z poprzednich etapów .

Szczegółowe informacje na temat programu i zestawy zadań zostały umieszczone
w Serwisie matematycznym.

Orientacyjny podział materiału na każdy z trzech etapów:

Etap i czas trwania

Materiał
(do pobrania)

Termin sprawdzianu

Przewidywany termin zamieszczania materiałów ułatwiających powtórzenie wiadomości

I.             90 minut

Liczby i wyrażenia, równania i nierówności, funkcje (do kwadratowej włącznie

Zestaw I

2 grudnia 2016r.

24 października 2016 r.

II.           120 minut

Ciągi, geometria płaszczyzny, trygonometria, geometria analityczna

Zestaw II

2 lutego 2017r.

12 grudnia 2016 r.

III.          170 minut

Prawdopodobieństwo, geometria przestrzeni

Zestaw III

22 marca 2017r.

30 stycznia 2017 r.

 

Osoba odpowiedzialną za koordynację programu w szkole

J. Stępień

DOKŁADNA INFORMACJA O PROGRAMIE (pobierz plik PDF)

MATERIAŁ POWTARZANY W KLASIE 1 (pobierz plik PDF)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziom podstawowy

 

Dział:

Zadania z arkuszy

Odpowiedzi

Podstawa i standardy

1.Liczby rzeczywiste

plik

odp1

plik

2 i 3. Wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności

plik

odp2,3

plik

4a. Funkcje, funkcja liniowa

4b. Funkcja kwadratowa

plik

plik

odp4a

odp4b

 

plik

5. Ciągi

plik

odp5

plik

6. Trygonometria

plik

odp6

plik

7. Planimetria

plik

odp7

plik

8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej

plik

odp8

plik

9. Stereometria

plik

odp9

plik

10.a Prawdopodobieństwo i kombinatoryka

10.b. Statystyka opisowa

plikA

plik

Odp10a

Odp10b

 

plik

 

 

 

   

    Powtórki dla maturzystów  

 

    Wymagania na poszczególne oceny

 

    Testy multimedialne

 

    Konkursy matematyczne

 

    Ciekawostki matematyczne

 

    Matematyka na wesoło